Fri frakt* | Få först. Betala sen.

Öppet köp, ångerrätt, retur & byte

Ångerrätt

Vid köp av varor från Jeppshop har du som konsument enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i vissa fall rätt att frånträda ett köp, så kallad ångerrätt. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan. Ångerrätten kan endast användas om varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Från ångerrätten undantas tidningar och tidskrifter samt förseglade varor där förseglingen brutits. Varan måste hämtas ut från ditt lokala postombud.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Jeppshop via e-post. Du kommer då att få vidare information för att underlätta identifikation och administration av återköpet. Vid tillämpning av ångerrätten ska varan återsändas inom 14 dagar från att meddelande om ångerrätten skickades till Jeppshop.

Det belopp du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas inom 14 dagar från mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Jeppshop inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Jeppshop för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Öppet köp

Jeppshop accepterar retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 14 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd. Originalförpackningen ska vara i oskadat skick. Vid retur står du som kund för frakt och övriga omkostnader som tillkommer för returen.

Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.   

Önskar du göra gällande ett fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Jeppshop via e-post för vidare information om hanteringen. Varan ska därefter returneras till Jeppshop på en särskild returadress. När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar vi dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka våra kostnader för returen.

Retur

Retur med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp, ska återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av Postnord godkänt ytteremballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du för kostnaden för retur och du ansvarar för produkten till dess att den kommit Jeppshop tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.