Frakt endast 49 kr - Diskret leverans - Säker betalning

Försäljningsvillkor

Version 2016:2 gäller från och med 25 januari 2016.

Du som är konsument och handlar på jeppshop.se omfattas av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Nedan benämns jeppshop.se som Jeppshop.

Tillämplighet

Jeppshops Allmänna försäljningsvillkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare publicerade försäljningsvillkor. Försäljning sker endast till konsumenter i Sverige.

Produktinformation

Varorna som presenteras på Jeppshop utgör ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på webbsidan och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på Jeppshop, innefattande information om en produkts egenskap och funktion, lämnas på respektive produktsida. För mer information hänvisar vi till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare.

Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på webbplatsen som uppdateras i realtid. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms.

Jeppshop äger rätt att ändra priser på webbplatsen utan föregående avisering. Mellan Jeppshop och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Jeppshop tillämpar fast fraktkostnad, vilket innebär att du endast betalar en fast fraktkostnad, oavsett hur många produkter du väljer att köpa vid ordertillfället. Du kan välja mellan Ekonomifrakt och Spårbar frakt.

Mer information om fraktkostnad finner du här.

Betalningsvillkor

Jeppshop erbjuder dig som kund betalning via Klarna Checkout som gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är faktura, kontokredit, kortbetalning eller direktbetalning via bank. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt. Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor; f.n. 14 dagars kredit, en påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta motsvarande 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.

Mer information om våra betalningsvillkor finner du här.

Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp på webbplatsen accepterar du dessa Allmänna försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Du måste vara 18 år eller äldre och myndig för att beställa och köpa varor.

Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse till dig via e-post. Denna bekräftelse utgör information om innehållet i beställningen och bekräftar din order. I samband med att ordern expedieras från Jeppshops lager, erhåller du via e-post en leveransbekräftelse rubricerad ”Ditt paket är på väg”.

Ändring eller avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras av Jeppshop, dvs. fram till dess att du mottar en leveransbekräftelse. Eventuell ändring ska ske per e-post. Efter det att din order expedierats kan ändringar inte göras.

Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift fram till dess att försändelsen expedierats. Avbeställning ska snarast meddelas Jeppshop per e-post.

Leverans

Order på produkter som finns i lager expedieras i regel samma dag. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den e-postadress du angivit på ordern. Varor kan ej avhämtas hos Jeppshop.

Produkter som tillfälligt är slut kan inte beställas. Du kan däremot välja att få ett automatiskt e-postmeddelande när produkten är åter i lager och då lägga din beställning. Tjänsten aktiverar du genom att klicka på knappen “Bevaka” under produkten på webbplatsen och ange din e-postadress. Alla leveranstider är preliminära.

Försändelsen levereras med Postnord och endast till adresser i Sverige. Dina varor levereras i diskreta brev och paket som inte på något sätt antyder något om innehållet och produktens art. Som avsändare står JS Logistics.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

Mer information om våra leveransvillkor finner du här.

Ångerrätt

Vid köp av varor från Jeppshop har du som konsument enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i vissa fall rätt att frånträda ett köp, så kallad ångerrätt. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan. Ångerrätten kan endast användas om varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Från ångerrätten undantas tidningar och tidskrifter samt förseglade varor där förseglingen brutits. Varan måste hämtas ut från ditt lokala postombud.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Jeppshop via e-post. Du kommer då att få vidare information för att underlätta identifikation och administration av återköpet. Vid tillämpning av ångerrätten ska varan återsändas inom 14 dagar från att meddelande om ångerrätten skickades till Jeppshop.

Det belopp du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas inom 14 dagar från mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Jeppshop inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Jeppshop för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Öppet köp

Jeppshop accepterar retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 14 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd. Originalförpackningen ska vara i oskadat skick. Vid retur står du som kund för frakt och övriga omkostnader som tillkommer för returen.

Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.   

Önskar du göra gällande ett fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Jeppshop via e-post för vidare information om hanteringen. Varan ska därefter returneras till Jeppshop på en särskild returadress. När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar vi dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka våra kostnader för returen.

Retur

Retur med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp, ska återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av Postnord godkänt ytteremballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du för kostnaden för retur och du ansvarar för produkten till dess att den kommit Jeppshop tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Transportskador

Det är viktigt att du kontrollerar att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet på grund av skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Jeppshop via e-post. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Jeppshop via e-post.

Garanti

Jeppshop lämnar alltid ett års garanti på alla varor. Om en vara uppvisar ett fel inom tre månader, kan du välja mellan att få pengarna tillbaka eller få varan utbytt, efter denna tid så kan du endast få varan utbytt. Du betalar själv returfrakten och ansvarar för varan tills dess att den når oss.

Ansvar för fel

Ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada, såväl direkt som indirekt, är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna försäljningsvillkor samt av Konsumentköplagen (1990:932). Jeppshop ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av användning av sålda varor.

Personuppgifter

Genom att godkänna dessa Allmänna försäljningsvillkor vid genomförandet av köp samtycker du till behandling av de personuppgifter du lämnar till Jeppshop. Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen, PUL, för att kunna administrera ditt köp och i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Här kan du läsa mer om personuppgiftslagen.

Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Jeppshop har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Övrigt

Jeppshop kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.  

Jeppshop förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information på webbplatsen, innefattande, men inte begränsat till, priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Allmänna försäljningsvillkor.

Jeppshop polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Kontakta oss

Jeppshop
E-post: kundtjanst (a) jeppshop.se