Fri frakt* | Få först. Betala sen.

Allmänna villkor

Version 2018:2 gäller från och med 25 maj 2018.

Allmänt

Du som är konsument och handlar på jeppshop.se omfattas av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Nedan benämns jeppshop.se som Jeppshop.

Jeppshops Allmänna villkor gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare publicerade villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra villkoren.

Försäljning sker endast till konsumenter i Sverige, Danmark och Finland. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år och inte stå under förmyndarskap. Jeppshop förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka beställning

Beställning och orderbekräftelse

För att kunna handla på Jeppshop måste du acceptera dessa Allmänna villkor. Du förbinder dig att följa villkoren i sin helhet samt godkänner behandling och lagring av dina personuppgifter enligt Jeppshops Integritetspolicy. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR, för att kunna administrera ditt köp och i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Här kan du läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom att använda webbplatsen eller genomföra en beställning på Jeppshop accepterar du dessa Allmänna villkor.

När du genomfört en beställning skickas en orderbekräftelse till dig via e-post. Denna bekräftelse utgör information om innehållet i beställningen och bekräftar din order. I samband med att ordern expedieras från Jeppshops lager, erhåller du via e-post en leveransbekräftelse rubricerad ”Din beställning är på väg”.

Priser och avgifter

Aktuella priser på produkter lämnas på webbplatsen som uppdateras i realtid. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar svensk lagstadgad mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar inte eventuella frakt- eller betalningsavgifter.

Jeppshop äger rätt att ändra priser på webbplatsen utan föregående avisering. Mellan Jeppshop och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Jeppshop erbjuder fri frakt som standard till konsumenter i Sverige, Danmark och Finland. Vid beställningar under 200 kr tillkommer en fraktavgift på 49 kr.

Betalning

Jeppshop erbjuder dig som kund flera olika betalningsalternativ. Du kan välja mellan följande alternativ:

Betala med kort

Genom vår samarbetspartner Stripe erbjuder vi betalning med Visa, Mastercard och American Express.

Betala med PayPal

Genom vår samarbetspartner PayPal erbjuder vi betalning med PayPal-konto, Visa, Mastercard, Maestro och American Express.

Betala med Apple Pay

Genom vår samarbetspartner Stripe erbjuder vi även betalning med Apple Pay.

Ändring eller avbeställning

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din beställning fram till dess att den expedieras av Jeppshop, dvs. fram till dess att du mottar en leveransbekräftelse. Eventuell ändring ska ske per e-post. Efter det att din beställning expedierats kan ändringar inte göras.

Som kund har du möjlighet att annullera din beställning utan avgift fram till dess att den expedierats. Eventuell annullering ska snarast meddelas Jeppshop per e-post.

Leverans

Beställning av produkter som finns i lager expedieras i regel samma dag. Orderbekräftelse skickas endast per e-post och då till den e-postadress du angivit i beställningen. Produkter som tillfälligt är slut kan inte beställas. Beställningar kan ej avhämtas hos Jeppshop.

Försändelsen levereras med Postnord till adresser i Sverige och Danmark och med Posti i Finland. Dina varor levereras i diskreta brev och paket som inte på något sätt antyder något om innehållet eller produktens art. Som avsändare står JS Logistics för din diskretion. Alla leveranstider är preliminära.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor.

Ångerrätt

Vid köp av varor från Jeppshop har du som konsument enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler i vissa fall rätt att frånträda ett köp, så kallad ångerrätt. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan. Ångerrätten kan endast användas om varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Från ångerrätten undantas tidningar och tidskrifter samt förseglade varor där förseglingen brutits. Varan måste hämtas ut från ditt lokala postombud.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Jeppshop via e-post. Du kommer då att få vidare information för att underlätta identifikation och administration av återköpet. Vid tillämpning av ångerrätten ska varan återsändas inom 14 dagar från att meddelande om ångerrätten skickades till Jeppshop.

Det belopp du betalat för varan inklusive eventuell ursprunglig fraktkostnad återbetalas inom 14 dagar från mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Jeppshop inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Jeppshop för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Öppet köp

Jeppshop accepterar retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 14 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd. Originalförpackningen ska vara i oskadat skick. Vid retur står du som kund för frakt och övriga omkostnader som tillkommer för returen.

Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande ett fel i beställd vara ska du inom skälig tid från det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Jeppshop via e-post för vidare information om hanteringen. Varan ska därefter returneras till Jeppshop på en särskild returadress. När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar vi dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka våra kostnader för returen.

Retur

Retur med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp, ska återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av Postnord godkänt ytteremballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du för kostnaden för retur och du ansvarar för produkten till dess att den kommit Jeppshop tillhanda. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad.

Transportskador

Det är viktigt att du kontrollerar att ditt paket inte är skadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet på grund av skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Jeppshop via e-post. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Jeppshop via e-post.

Garanti

Jeppshop lämnar alltid ett års garanti på alla varor. Om en vara uppvisar ett fel inom tre månader, kan du välja mellan att få pengarna tillbaka eller få varan utbytt, efter denna tid så kan du endast få varan utbytt. Du betalar själv returfrakten och ansvarar för varan tills dess att den når oss.

Generell information om produkterna på Jeppshop, innefattande information om en produkts egenskap och funktion, lämnas på respektive produktsida. För mer information hänvisar vi till produktmanual, alternativt till respektive tillverkare.

Ansvar för fel

Ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada, såväl direkt som indirekt, är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna villkor samt av Konsumentköplagen (1990:932). Jeppshop ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av användning av sålda produkter.

Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Jeppshop har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Övrigt

Jeppshop kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför vår kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.  

Jeppshop förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information på webbplatsen, innefattande, men inte begränsat till, priser, specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpeavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna specifikationer, felaktiga bilder, felaktig färgåtergivning, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Varorna som presenteras på Jeppshop utgör ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på webbsidan och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Jeppshop polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Kontakt med oss

E-post: kundservice@jeppshop.se

Jeppshop
Box 259
201 22 Malmö